Politika e (cookies)

Cookie është nje dokument apo skedar standard që vendoset në kompjuterin apo pajisjen e juaj. Kompania Camouflage Ks L.L.C mund të përdor cookies apo teknologjitë e ngjashme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që klienti shfrytëzon, linqet që kilenti klikon, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet e kompanisë Camouflage Ks L.L.C, brenda reklamave apo përmbajtjes së e-mailit ne mënyrë që të ofrojmë shërbime sa më relevante dhe të përafërta me interesimin e klientelës. Edhe pse shumica e shfletuesve të internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi të pranimit, lajmërimit apo refuzimit të tyre në momentin që tentohet vendosja e tyre në kompjuter apo pajisje. Gjithsesi një pjese e shërbimeve mund të mos funksionojë si duhet nëse ju i refuzoni cookies. Kur shfletuesi i juaj i internetit e lejon vendosjen e cookies, ne i përdorim edhe cookies për mirëmbajtje të funksionalimit të webfaqes tonë edhe cookies të vazhdueshme në mënyrë që të kuptojmë më mirë se si shfrytëzoni shërbimet shërbimet e kompanisë Camouflage Ks L.L.C, si: ofrimin e sigurisë se llogarisë, personalizimin e përmbajtjes që ju shfaqim përfshirë reklamat apo ruajtjen e preferencave te juaja.