Boker Plus - Tek Ne

në Camouflage

Më të shiturat

Në magazinë, dërgesa deri në 48 orë

Në magazinë, dërgesa deri në 48 orë

Në magazinë, dërgesa deri në 48 orë

Në magazinë, dërgesa deri në 48 orë

Në magazinë, dërgesa deri në 48 orë

Në magazinë, dërgesa deri në 48 orë

Boker Plus

The famous pocket knives, fixed blade knives and kitchen knives with the tree-brand, our sign for quality, innovation and an eye for detail, are manufactured in the German blade-city Solingen since 1869.

modal_feedback_form_headline

modal_feedback_form_description

Shtuar në shportë

%item_name% %item_primary_attributes% (Artikull Nr.%item_number%)%item_count% është shtuar në ëshportë .

Vazhdoni blerjet Tek shporta.