Boker Plus - Tek Ne

në Camouflage

Boker Plus

The famous pocket knives, fixed blade knives and kitchen knives with the tree-brand, our sign for quality, innovation and an eye for detail, are manufactured in the German blade-city Solingen since 1869.

modal_feedback_form_headline

modal_feedback_form_description

Shtuar në shportë

%item_name% %item_primary_attributes% (Artikull Nr.%item_number%)%item_count% është shtuar në ëshportë .

Vazhdoni blerjet Tek shporta.